การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

วันที่​ 11​ กุมภาพันธ์​ 2563​ ได้มีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกก็เป็นหนึ่งในสนามสอบ โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติ​จาก ดร.ชนาธิป​ ทุ้ยแป รอง​ ผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษา​ สพฐ.​ เจ้าของโครงการสอบ​ RT​ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังปัญหาจากสนามสอบ​ เพื่อให้ดำเนินการสอบอย่างโปร่งใส​ ได้มาตรฐานแลยุติธรรม​

การศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/868203273619868

Leave a Comment

Your email address will not be published.