สำนักการสาธารณสุขฯ เข้ามามอบความรู้การป้องกันตนจากโรคติดต่อฯ

5 ก.พ. 2563 – หลังเคารพธงชาติวันนี้ ทางสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครขอนแก่น ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ได้เข้ามามอบความรู้ให้แก่ลูกหลานสวนสนุกในการปกป้องตัวเองจากโรคติดต่อ ที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และยังได้มอบหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/863509970755865

Leave a Comment

Your email address will not be published.