แนะแนวการศึกษาต่อ รร.แก่นนครวิทยาลัย English Program 2563

คณะครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หลักสูตร English Program ได้เข้ามาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในแนวทางการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยทางคณะครูจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนฯ ทั้งในด้านวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ให้ลูกๆ ป.6 ของเราได้รับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/862196194220576

Leave a Comment

Your email address will not be published.