เด็กเก่งสวนสนุก – 23 ม.ค. 63

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 23 มกราคม 2563 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเหรียบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักเรียนคนเก่งของเรา รายละเอียดดังนี้

– เด็กชายอภิวิชญ์ ปาลสาร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการการแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แอสโมไทย ประจำปี 2562 (ASMO Thai Science Maths & English Competition 2019)

– เด็กหญิงปุญญิศา พึงประพา ได้รับรางวัลชมเชย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในการสอบแข่งขันวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดโดย โรงเรียนเรียนบัวขาว จังหวัดกาฬสินธุ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/855015081605354

Leave a Comment

Your email address will not be published.