ประชุมเตรียมความพร้อมในการคุมสอบ O-NET 2562

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก – นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่ ได้เข้าประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/859366741170188

Leave a Comment

Your email address will not be published.