ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) 2562

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้นัดหมายนักเรียนที่สอบ O-NET ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/858862377887291

Leave a Comment

Your email address will not be published.