การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63

วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องเกียรติยศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/63 เพื่อทราบและหารือตามระเบียบวาระ นอกจากนี้ยังได้มีการมอบของขวัญจากทางผู้บริหารแด่คณะกรรมการฯ เนื่องในโอการสวัสดีปีใหม่ 2563 อีกด้วย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/846192542487608

Leave a Comment

Your email address will not be published.