เชิดชูเกียรตินักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ #วันเด็ก63

วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา (น้องแคน) นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพื่อเชิดชูเกียรตินักเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นที่มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ขอแสดงความยินดีด้วยจ้า #วันเด็ก2563

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/844486685991527

Leave a Comment

Your email address will not be published.