กระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2563

3 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะผู้บริหาร นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขอส่งความสุขให้ผู้บริหาร คุณครู บุคลากร นักเรียนผู้ปกครอง ให้มีแต่ความสุขตลอดในปี 2563

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/836736886766507

Leave a Comment

Your email address will not be published.