โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา’62

18 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก – คณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับฟังบรรยายในโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ปีที่ 12 (ก่อนช่วงชั้นที่ 3) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชน จังหวัดขอนแก่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/821928144914048

Leave a Comment

Your email address will not be published.