เตรียมความพร้อมบวงสรวงและงานไหม 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เตรียมความพร้อมสำหรับบวงสรวงในวันที่ 28 พ.ย.2562 เพื่อเป็นศิริมงคลแก่การจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี และร่วมกันจัดทำสิ่งของประดับต่างๆที่จะนำมาประดับรถแห่ เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่งานเทศกาลไหมนานาชาติประจำปี 2562 ในวันที่ 29 พ.ย 2562 นี้

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/803304756776387

Leave a Comment

Your email address will not be published.