เปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ

15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ โดยได้ทำตามมาตรฐานตามกรมอนามัยและสาธารณสุขเป็นอย่างดี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/795786847528178

Leave a Comment

Your email address will not be published.