มอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ

เช้าวันนี้ แม่ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยจากขยะที่เป็นอันตรายย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะอันตราย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/795704970869699

Leave a Comment

Your email address will not be published.