เด็กเก่งสวนสนุก 13 พ.ย. 62

13 พฤศจิกายน 2562 – เช้าหน้าเสาธงวันนี้ ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการหลายรายการ ดังรายละเอียดดังนี้

1. โครงการประเมินทักษะภาษาอังกฤษระดับประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 โดย บริษัท อคาเดมิค คอนเทสต์ โดยมีนักเรียน รรท.สวนสนุกได้รางวัลดังนี้

ระดับ ป.3
– ด.ช.วชิรวิทย์ จันทร์ผิว ป.3/4EP เกียรติบัตรเหรียญเงิน
– ด.ช.ภัทรพล ใสกาง ป.3/2EP เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
– ด.ช.ปรวรรธพ์ ชอง ป.3/3EP เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
– ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง ป.3/1EP เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูวราลักษณ์ หวลศรีไทย ,T.Jennifer ,T.Grace

ระดับ ป.5
– ด.ช.วทัญญู พุทธา ป.5/2EP เกียรติบัตรเหรียญเงิน
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูสุวรรณี โพธิ์จันทร์

ระดับ ป.6
– ด.ญ.ปัญญณัฐ จอมแปง ป.6/3EP เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูธีร์ชญาน์ อินทร

2. โครงการทดสอบความรู้ของ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด แบ่งเป็น

2.1 โครงการทดสอบความรู้สังคมศึกษา ครั้งที่ 23

ระดับ ป.5
– ด.ญ.ปฐมาวดี สุดแสง ป.5/1EP ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

ระดับ ป.6
– ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี ป.6/1EP
– ด.ญ.จิรัชญา ไชยตะมาตร์ ป.6/1EP
โดยทั้งคู่ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูทวีศิลป์ หาญประเสริฐ

2.2 โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระภาษาไทย ครั้งที่ 24

ระดับ ป.6
– ด.ญ.ธนพร หลวงวิเศษ ป.6/4EP ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูมะลิวรรณ ทบบุญ

3.โครงการทดสอบความรู้ภาษาไทยของ บริษัท ท็อป เทสต์ เซนเตอร์
– ด.ญ.ญาณิศา พึงประพา ป.5/6 ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดขอนแก่น
โดยมีครูติวเตอร์ คือ ครูรัตนาภรณ์ ประจวบมอญ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่าน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/791375721302624

Leave a Comment

Your email address will not be published.