รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น)

ด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา

เพื่อให้การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/792142371225959

Leave a Comment

Your email address will not be published.