เด็กเก่งสวนสนุก [กีฬาอปท.ระดับภาคฯ สาธรเกมส์]

11 พฤศจิกายน 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “สาธรเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคมที่ผ่านมา

ซึ่งมีนักกีฬาจากโรงเรียนของเราเข้าร่วมการแข่งขัน 4 ประเภทกีฬา ดังต่อไปนี้

1.ประเภทกีฬาปิงปอง
-ด.ญ.สโรชา ดำรงเลิศตระกูล ป.3/1EP
-ด.ญ.ภคมน ณ ระนอง ป.3/1EP
-ด.ช.วันชนะ ดำรงเลิศตระกูล ป.1/2

2.ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
-ด.ช.ภูวดล หอมกลาง ป.6/2EP
-ด.ช.ชนกันต์ เปรุนาวิน ป.6/2EP

3.ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย
-ด.ช.วรวิช โกทา ป.6/2EP
-ด.ช.สิริวิชญ์ แพงมา ป.6/2EP
-ด.ช.กฤษณ์ อินทรสิทธิ์ ป.6/3
-ด.ช.ณัฐพนธ์ มาลาสิงห์ ป.6/3
-ด.ช.เจษฎา เจ๊กภู่ ป.6/4
-ด.ช.เสฏฐวุฒิ วิไลลักษณ์ ป.6/4
-ด.ช.วรวุฒิ บุญจันเชย ป.6/5
-ด.ช.วัชรพงศ์ จันทโกสิน ป.5/2
-ด.ช.รัฐศาสตร์ ศรีเมือง ป.5/5
-ด.ช.ติณณพัฒน์ เสนาวงษ์ ป.5/5
-ด.ช.กิตติภณ คงศิลา ป.5/6

4.ประเภทกีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีหญิง
-ด.ญ.ภัทรวดี สมตา ป.6/2 – ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ไปทำการแข่งขันต่อในระดับประเทศที่ จ.ระยอง (ระยองเกมส์) ในระหว่างวันที่ 6-15 ธันวาคม 2562

ขอแสดงความยินดี และขอให้รักษาและพัฒนาทักษะต่อไปให้ดียิ่งขึ้น เก่งมากๆครับ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/789740538132809

Leave a Comment

Your email address will not be published.