คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ กระบวนการจัดการอาหารกลางวัน การจัดการจราจรและความปลอดภัย การจัดกระบวนการเรียนการสอน

7 พฤศจิกายน 2562 นายองอาจ วีรภัทรสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนายอวย นิมิตรประจักษ์ คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ กระบวนการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก การจัดการจราจรและความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่นำโดยท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปเป็นโรงเรียนของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อประชาชนสืบไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/787137178393145

Leave a Comment

Your email address will not be published.