ขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา 2562

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ผนวกความร่วมมือระหว่างโรงเรียน คุ้มวัด และพี่น้องชุมชน โดยร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมขบวนสืบวิถีพุทธชนร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยขบวนแห่เริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์ มุ่งหน้าไปยังบึงแก่นนคร

ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/764948187278711

Leave a Comment

Your email address will not be published.