คณะครูนักเรียนจัดเตรียมงานประเพณีออกพรรษา 2562

คณะครูและนักเรียนเริ่มแล้ว กับการจัดเตรียมงานการแสดงและขบวนสำหรับงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562”

ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/762782080828655

Leave a Comment

Your email address will not be published.