ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/761935834246613

Leave a Comment

Your email address will not be published.