เด็กเก่งสวนสนุก 3 ต.ค. 62

เช้าวันที่ 3 ตุลาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่เด็กเก่งสวนสนุก ดังรายการต่อไปนี้

-นักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 2 คน ได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกนานาชาติ
Asian Science and Mathematics Olympiad – ASMO THAI 2019 ได้แก่
ด.ญ.ปุญญิศา พึงประภา ระดับชั้น ป.5 วิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสาร ระดับชั้น ป.6 วิชาวิทยาศาสตร์

-โครงการทดสอบความรู้ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 โดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ซึ่งมีนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รับรางวัล ดังนี้
ด.ช.เจษฎา โนนศรี ระดับชั้น ป.4 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ญ.ณภัชกมล เหมธรรมา ระดับชั้น ป.4 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ญ.นัทธมน ภิญญสนธิ์ ระดับชั้น ป.4 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น

ด.ญ.ปฐมาวดี สุดแสง ระดับชั้น ป.5 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ช.ปกป้อง หล้าสุด ระดับชั้น ป.5 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 2 ของโรงเรียน อันดับที่ 2 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ญ.กวินธิดา สุระชาติ ระดับชั้น ป.5 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น

ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี ระดับชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ญ.จิรัชยา ไชยตะมาตร์ ระดับชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1 ของโรงเรียน อันดับที่ 1 ของจังหวัดขอนแก่น
ด.ญ.ธัญชนก ราชภัณฑ์ ระดับชั้น ป.6 สอบได้คะแนนเป็นอันดับที่ 3 ของโรงเรียน อันดับที่ 3 ของจังหวัดขอนแก่น

ขอให้นักเรียนคนเก่ง ประสบความสุข ความเจริญ และรักษาเกียรติประวัติที่ดีนี้สืบไป

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/758756857897844

Leave a Comment

Your email address will not be published.