การแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียนอายุราชการ 2562

เช้าวันนี้ 27 กันยายน 2562 มีการแสดงมุทิตาจิตแด่ครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562 นี้ โดยมีการกล่าวอำลาและความรู้สึกจากครูผู้เกษียน อีกทั้งยังมีการแสดงสุดประทับใจจากตัวแทนนักเรียนเพื่อมอบให้กับผู้เกษียณในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณทั้ง 6 ท่าน พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทุกประการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/754599274980269

Leave a Comment

Your email address will not be published.