พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน – ครูเกษียณ 62

เช้าวันที่ 25 กันยายน 2562 – พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เนื่องในโอกาสวันเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 โดยในการนี้มีแม่ครูผู้เกษียณอายุราชการ 6 ท่าน คือ

1. นางสาววิไลวรรณ สันหนองเมือง ครูเชี่ยวชาญ
2. นางราตรี สายหยุด ครูชำนาญการพิเศษ
3. นางรัมภา กิมยงค์ ครูชำนาญการพิเศษ
4. นางปราศัย ศรีกุล ครูชำนาญการพิเศษ
5. นางบานบุรี คลังทอง ครูชำนาญการ
6. นางณปภัช พิมพ์หานาม ครูชำนาญการพิเศษ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคุณความดีที่ท่านได้ทำไว้ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่านผู้เกษียณ พร้อมครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนสารสมบัติทุกประการ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/753766471730216

Leave a Comment

Your email address will not be published.