โครงการค่าย วิทย์-คณิต STEM ปีการศึกษา 2562

วันที่ 20 กันยายน 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล มอบหมายให้คุณครูรังสรรค์ เรืองเรื่อเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562” หรือค่าย STEM (Science-Technology-Engineering-Maths) ที่จัดขึ้นโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ชุดาปาร์ค รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ลขอนแก่น ซึ่งเป็นค่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอันเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนได้ประสบกับปัญหาจริงและคิดแก้ไขปัญหาและภาคภูมิใจกับผลงานของตนเมื่อสำเร็จ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่
1. วิศวะกรน้อย ที่ให้นักเรียนทำป้ายชื่อกลุ่ม ให้มีความสูงที่สุด ให้มีความสวยงาม และคงทนตั้งได้ด้วยตนเอง
2. หอคอยจอมพลัง ที่ให้นักเรียนออกแบบโครงสร้างหอคอยด้วยการใช้หลอดมาต่อกัน ให้สูงที่สุดและแข็งแรงทนต่อแรงลมพายุจากเพื่อนๆ ^^
3. รถแข่งพลังลม ให้นักเรียนใช้วัสดุที่มีให้ ออกแบบและสร้างรถแข่งที่ใช้พลังงานลม โดยให้วิ่งได้ไกลที่สุด

หวังว่าสุดท้ายนี้นักเรียนจะนำความรู้ที่ได้สัมผัสด้วยตนเองไปต่อยอดในการศึกษาขั้นต่อไปและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อประเทศของเราในอนาคต

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/750319928741537

Leave a Comment

Your email address will not be published.