โครงการค่าย Thinking Camp 2019

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562
นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มอบหมายให้ นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายนักคิด Thinking Camp ประจำปี 2562 ที่จัดขึ้น ณ ชุดาปาร์ครีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล จ.ขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน ซึ่งตลอดทั้งวันจะมีกิจกรรมลับสมอง 4 กิจกรรม ได้แก่
1. วิศวกรน้อย
2.โจทย์ปัญหา
3.พับได้พับดี
4.แทนแกรม
โดยกิจกรรมทั้งหมดนี้ได้ทั้งฝึกทักษะและสนุกสนานไปในเวลาเดียวกัน โดยหวังได้ว่านักเรียนจะรักในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบอันเป็นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนในอนาคต

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/749144298859100

Leave a Comment

Your email address will not be published.