เด็กเก่งสวนสนุก 16 ก.ย. 62 – รางวัลวันรักษ์ไทย

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 16 กันยายน 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันรักษ์ไทย ประจำปี 2562 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ได้แก่ 1.การประกวดคัดลายมือ 2.การแข่งขันเขียนสะกดคำ 3.การตอบปัญหาภาษาไทย 4.การแข่งขันเล่านิทาน และ 5.การประกวดวาดภาพระบายสี

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/747581315682065

Leave a Comment

Your email address will not be published.