อบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท

14-15 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกอำนวยห้องคอมพิวเตอร์เป็นสถานที่ในการจัดอบรมโครงการการสรุปผลการประกันคุณภาพระดับ อปท.เพื่อสังเคราะห์และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ AQA ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเป็นข้อมูลในการเชื่อมโยงสู่ระบบ สมศ.เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบสี่

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/745388825901314

Leave a Comment

Your email address will not be published.