การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC

วันที่ 14-15 กันยายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากระบวนการ PLC ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย ได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากรโดย นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน ผู้อำนวยการสถาณศึกษาเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) เทศบาลนครนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ไปที่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านการวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม หรือชุมชนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/745597345880462

Leave a Comment

Your email address will not be published.