กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 9 กันยายน 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.2 และ EP I เป็นเจ้าภาพ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/738524989921031

Leave a Comment

Your email address will not be published.