กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 6

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรม กิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น อนุบาล และ ป.6 เป็นเจ้าภาพ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/734615950311935

Leave a Comment

Your email address will not be published.