การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบที่ 4 ณ โรงแรมวิชชิ่ง ทรี รีสอร์ท โดยมี นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งนายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมรับฟังการบรรยาย โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนด้านวิทยากร ศน.วิทยา บุราณ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครูทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำความเข้าใจและเชื่อมั่นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพที่ยั่งยืน

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/731158647324332

Leave a Comment

Your email address will not be published.