ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม

16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มอบหมายให้ท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์เป็นตัวแทนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ส่งนักรบสิ่งแวดล้อมและตัวแทนสภานักเรียนเข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

ดูเพิ่มเติมที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/727862120987318

Leave a Comment

Your email address will not be published.