โครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562

19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อปลูกฝังค่านิยมภูมิปัญญาอีสานและสำนึกรักท้องถิ่น และเพื่อให้ครูและนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2562 มีการเรียน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ

หลักสูตรที่ 1 การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร มะกรูดและน้ำด่างขี้เถ้า
หลักสูตรที่ 2 การทำแชมพูสมุนไพร 3 เซียน (มะกรูด ดอกอัญชัญ ใบหมี่)
หลักสูตรที่ 3 การทำถั่วกรอบแก้ว

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/727779100995620

Leave a Comment

Your email address will not be published.