เด็กเก่งสวนสนุก 19 ส.ค. 62 – มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ส.ค. 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดรายชื่อและรางวัลที่คว้ามาได้ดังต่อไปนี้

1. รางวัล “เหรียญเงิน” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
– เด็กชายวทัญญู พุทธา ป.5/2EP

2. รางวัล “เหรียญทองแดง” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
– เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา ป.5/6

3. รางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง” ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
– เด็กหญิงธนพร รุ่งเรือง
– เด็กหญิงเปี่ยมรัก จันทะวงษ์
– เด็กหญิงปาณิสรา อิทธิกุลทวี
– เด็กหญิงอัยยา กัญจนานภานิช
– เด็กหญิงวรรณรดา วิรักษา
– เด็กหญิงจูเลียนนา มูริค พูกอย
– เด็กชายปฏิภาณ ชาญสุวรรณ
– เด็กชายจิรวิชญ์ สุขสงวน
– เด็กชายพชรพล คุณกัณหา
– เด็กชายพิชญุตค์ ศรีอุดร
ครูผู้ฝึกสอน – คุณครูธีร์ชญาน์ อินทร คุณครูกวิศา อุปศรี

4. รางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง” ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)
– เด็กหญิงรุ้งลดา เรียมเพชร
– เด็กหญิงพรรณพิมล วงษ์ชาลี
– เด็กหญิงสุรางคนา ศรีจำปา
– เด็กหญิงพัณณิตา คำมณีจันทร์
– เด็กหญิงณัฐณิชา จรทะผา
– เด็กหญิงณิชนันทน์ จรทะผา
– เด็กหญิงพิชญาภา รังสิมานพ
– เด็กหญิงกัลญาญ์รัชต์ เหมะธุรินทร์
– เด็กหญิงสิรภัทร ไชยสอน
– เด็กหญิงโสวิชญา ทนงใจ
– เด็กหญิงพิมพิรา ตันติรัตน์
– เด็กหญิงสุพาพร ดรปัญญา
– เด็กหญิงสุริยาพร ศรีแก่นกูด
– เด็กหญิงมนันถยา กุงหล่า
– เด็กหญิงศศิธร แก้วดอนหัน
ครูผู้ฝึกสอน – คุณครูทรงยศ ไสยนิตย์ คุณครูมนลดา พลศักดิ์ คุณครูนฤมล คนว่อง

5. รางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน” ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
– เด็กหญิงดวงกมล ยอดสะอึ
– เด็กหญิงกนกพร ท่าจอหอ
– เด็กหญิงศุภธิดา อินทรแพทย์
ครูผู้ฝึกสอน – คุณครูสมประสงค์ ศิริธันยบูรณ์ คุณครูอิทธิพงศ์ พวกไธสง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทุกท่านครับ

ดูเพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/727739800999550

Leave a Comment

Your email address will not be published.