กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน

กิจกรรมดีๆเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทุกเช้าโดยคณะครูต่างชาติและสาย English Program 
To all the mothers/teachers of Suansanuk Municipal School…… 
HAPPY MOTHER’S DAY!!! 
We love you!!!!!
#Conversation plus #CuteDance for all the #Mothers

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/724396261333904

Leave a Comment

Your email address will not be published.