การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

การบริหารจัดการนมโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
1.ล้างถังให้สะอาดเปิดไว้ให้แห้งป้องกันความอับชื้น โดยมีนักการดูแลทุกจุด
2.เมื่อเจ้าหน้าที่มาส่ง มีเจ้าหน้าที่ตรวจรับนม วัดอุณหภูมิ ดูการจัดเรียงวางน้ำแข็งก้นถัง วางนม วางน้ำแข็งทับถุงนมก่อนปิดถัง
3.แจ้งให้แต่ละสายชั้นลงมารับนมเพื่อนำไปดื่มต่อไป
4. ล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบหลอดและดื่มนม
ทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีนโยบายให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงพร้อมที่จะสนุกกับการเรียน 
#บ้านหลังที่สอง

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/720442988395898

Leave a Comment

Your email address will not be published.