มอบรางวัลเด็กเก่ง (KKICT Brick Challenge 2019)

เช้าวันนี้ 5 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง จากการแข่งขันต่อเลโก้เล่านิทาน (KKICT Brick Challenge 2019) เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

* ระดับ ป.1-2 *
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม ssn
– ด.ญ.ไอลดา เสมานนท์ ป.2/1 EP
– ด.ช.ณภัทร จันทร์ผิว ป.2/2 EP
– ด.ช.ณัฐชนน สุดมี ป.2/2 EP
ฝึกสอนโดย คุณครูจารุณี วิชาชัย คุณครูจตุพร กองดารัตน์ คุณครูพิสุทธา จันทร์สมบัติ คุณครูบงกชกร พัสลัง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
– ด.ช.ศิริชัย พลหล้า ป.2/5
– ด.ญ.พรพรรณ เวียงวะลัย ป.2/5
– ด.ญ.พุทธิมา มูลตรี ป.2/6
ฝึกสอนโดย คุณครูรัชดาพร ยิ่งยงทรัพย์ คุณครูพรนภา กุลผาย

* ระดับ ป.3-4 *
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
– ด.ช.ธีรณัฐ สุทิกุล ป.4
– ด.ช.ธีรเทพ ชนะโยธา ป.4
– ด.ญ.สุรดา นันต๊ะ ป.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
– ด.ช.ชัยอนันต์ อุตลุม
– ด.ช.สิงหรัตน์ ปาลสาร
– ด.ช.อานนท์ พลไธสง
ทั้ง 2 ทีม ฝึกสอนโดย คุณครูจรัญญา กันหากุล คุณครูพิมลมาศ ปัญญาเกิด

* ระดับ ป.5-6 *
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
– ด.ช.ปฏิภาณ ชาญสุวรรณ ป.6/1EP
– ด.ช.วนัชพร ฤทธิ์ชัย ป.6/1EP
– ด.ญ.กัญญาณัฐ สร้อยสรี ป.6/1EP

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
– ด.ญ.ปาณิสรา อิทธิกุลทวี ป.6/1EP
– ด.ญ.เปี่ยมรัก จันทะวงษ์ ป.6/1EP
– ด.ญ.ธนพร รุ่งเรือง ป.6/1EP
ทั้ง 2 ทีม ฝึกสอนโดย คุณครูไชยวัฒน์ ทาเชาว์ คุณครูธีร์ชญาน์ อินทร

ขอแสดงความยินดี และ ขอให้นักเรียนรักษาและพัฒนาความสามารถนี้สืบไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/719118168528380

Leave a Comment

Your email address will not be published.