ประชาสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องมือเท้าปาก

วันนี้ 22 ก.ค. 62 — ทางสาธารณสุขเทศบาลฯ และสำนักงานควบคุมโรคมาร่วมคัดกรองและให้ความรู้แก่คุณครูและเด็กๆ เรื่อง การเฝ้าระวังเรื่องโรคมือ เท้า ปาก

ขอขอบพระคุณทีมสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/710596032713927

Leave a Comment

Your email address will not be published.