กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี CupSong สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี Cup Song เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้ง ความคิดสร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม

“Cup Song” คือ การเคาะเสียงให้เป็นจังหวะ โดยมีอุปกรณ์แค่ 1 อย่าง เท่านั้น คือ “แก้วพลาสติก” สามารถหาได้ง่าย มี Step การเคาะที่สามารถฝึกหัดได้ง่ายอีกด้วย และสามารถเคาะให้เข้ากันได้กับทุกเพลง สนุกสนานไม่น่าเบื่อ

การทำกิจกรรม Cup Song เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองโดยต้องเคาะแก้วให้เข้าจังหวะ ทำให้เกิดกระบวนการฝึกสมองซีกขวาในการควบคุมร่างกายและฝึกสมองซีกซ้ายในการคิดและจินตนาการท่าทางให้เข้ากับจังหวะ ซึ่งการฝึกใช้สมองทั้งสมองซีกพร้อมกันนี้จะเป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จะช่วยทำให้เด็กเกิดสมาธิ เสริมสร้างทักษะการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ กิจกรรม Cup Song ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกแนวทางในการเรียนรู้ มีการออกแบบท่าทางประกอบจังหวะของตนเองตามความถนัดและความสนใจ ทำให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/708575086249355

Leave a Comment

Your email address will not be published.