การประเมินวิทยาฐานะเชี่ยวชาญ 62

18 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก มีการประเมินวิทยาฐานะครูเชี่ยวชาญ โดยได้รับเกียรติจาก นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก และนางเพ็ญศรี พวกไธสง ครูเชี่ยวชาญ เป็นคณะกรรมการในการประเมินการปฏิบัติงานของคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกที่ครบกำหนดในการเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/707924909647706

Leave a Comment

Your email address will not be published.