ถวายเทียนพรรษา 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 
คุณครูและนักเรียนสายชั้น ป.5, ป.6 และ EP2 ได้ร่วมทำบุญ สืบทอดประเพณีทางศาสนา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดธาตุและวัดศรีนวล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
เพื่อสนับสนุน บำรุงพระพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียนและบุคลากรมีความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของชาวพุทธให้มีความมั่นคงสืบต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/706147919825405

Leave a Comment

Your email address will not be published.