นิเทศภายใน – สายชั้น ป.6 2562

12 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – ถึงคิวการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น ป.6 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/704442789995918

Leave a Comment

Your email address will not be published.