โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี

ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562
คณะครูได้นำนักเรียนเข้าอบรม โครงการพัฒนานักเรียนผู้นำ คนเก่ง คนดี 
โรงเรียนในโครงการ กองทุน จีเอฟ สร้างปัญญา สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
สนับสนุนโดย ดร.ชินเวศ สารสาส ประธานกองทุน จี เอฟ สร้างปัญญา
ณ ห้องประชุมเพียรพิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/701983470241850

Leave a Comment

Your email address will not be published.