ฝึกการคิด​ วิเคราะห์แยกแยะ​ ดี​ ชั่ว​ ปกติ​ เด็กๆในสายชั้น Ep 1

ฝึกการคิด​ วิเคราะห์แยกแยะ​ ดี​ ชั่ว​ ปกติ​ เด็กๆในสายชั้น Ep 1 ให้ได้รู้หลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น…ทุกคนล้วนได้รับการสั่งสอนให้ทำความดี ละเว้นความชั่ว แต่จะสามารถตอบตัวเองได้หรือไม่ว่าความดีคืออะไร

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/699300330510164

Leave a Comment

Your email address will not be published.