ประกาศปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น.

เนื่องด้วยบริเวณประตู 2 อยู่ใกล้แยกไฟจราจร
การจอดรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ส่งผลทำให้การจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจะปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้ี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/699899630450234

Leave a Comment

Your email address will not be published.