กีฬานักเรียนโรงเรียนเทศบาลฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น โดยมี นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนายวันชัย ซื่อศิริสวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่น นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมในพิธีเปิด และมี ดร.กฤษณวรุณ ไชยนิจ ปลัดเทศบาล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกาย สติปัญญา จิตใจ สังคม จริยธรรม และลดปัญหาการใช้สิ่งเสพติด สร้างทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียน เพื่อนำไปสู่การเล่นกีฬาเพื่อประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อให้นักกีฬามีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา โดยสำหรับการแข่งขันกีฬาฯ จะจัดต่อเนื่องระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาไปแข่งขันต่อในระดับภูมิภาคและประเทศ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/700446830395514

Leave a Comment

Your email address will not be published.