โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ป.4

ภาพบรรยากาศในโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แนวระนาบ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/682975498809314

Leave a Comment

Your email address will not be published.