โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ป.2

ภาพบรรยากาศในวันที่ 2 ของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แนวระนาบ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมรตา ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/681161112324086

Leave a Comment

Your email address will not be published.