อบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น

5 มิ.ย. 2562 — ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่น ณ โรงแรมบุษราคัม

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/681267978980066

Leave a Comment

Your email address will not be published.