ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2562

วันนี้ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 08.00 น. – 16.00 น. — ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวงพระอารามหลวง กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น ออกให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนขั้นพื้นฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 และการตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1 ป.3 ป.6 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
โดยจะมีการบริการตรวจสุขภาพอีก 1 วันในวันพรุ่งนี้

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/681744085599122

Leave a Comment

Your email address will not be published.